Pandemi dönemi hayatımızda sıkça karşılaştığımız online görüşmeler nasıl ilerlemekte ne gibi avantajları olmaktadır?